The Global Resource For Connecting Buyers and Sellers

World Religion News: Czy Turcja prześladuje mniejszości religijne?

SANTA MONICA, Kalifornia, December 28, 2017 /PRNewswire/ —
W swoim nowym artykule Grégory Mathieu z World Religion News porusza temat relacji między patriarchatem grekokatolickim w Stambule a rządem tureckim, historii ich stosunków, obecnej sytuacji i perspektyw utrzymania się…